Plan Połączenia spółek bonifraterskich

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie zarządu bonifraterskiego.

W dniu 25 października 2021 r. Zarządy bonifraterskich Spółek: CMB, BCZ, Szpitala w Łodzi, Szpitala w Krakowie i Szpitala w Katowicach uzgodniły plan połączenia i zawiązania nowej spółki w celu sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania w duchu charyzmatu św. Jana Bożego polegającego na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych i utrzymywanych w tym celu ośrodkach.

Połączenie Spółek nastąpi w drodze utworzenia nowej spółki pod nazwą Bonifraterskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Poniżej zamieszczamy do publicznej wiadomości.
Plan połączenia