Profesor Agnieszka Drosdzol-Cop w Zarządzie Głównym i Komitecie Naukowym Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej

11 czerwca 2024

Zdjęcie przedstawia elegancko ubraną kobietę, uśmiechającą się do obiektywu aparatu, opierającą się o balustradę

Podczas międzynarodowej konferencji w Salonikach prof. dr hab. n. med. Agnieszka Drosdzol-Cop, kierownik Pododdziału Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, oddziału Bonifraterskiego Centrum Medycznego, została wybrana do Zarządu Głównego European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology (EURAPAG) – Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej oraz Komitetu Naukowego EURAPAG – Academic Committee of EURAPAG.

Pani Profesor jest pierwszym polskim przedstawicielem w Zarządzie EURAPAG.

To ogromne wyróżnienie i dowód uznania dla Jej niezwykłej pracy i osiągnięć oraz naszego Pododdziału Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie przedstawia elegancko ubraną kobietę, uśmiechającą się do obiektywu aparatu, opierającą się o balustradę