Profesor Rafał Stojko w Radzie Doradczej Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej

11 czerwca 2024

Zdjęcie przedstawia uśmiechającego się mężczyznę w marynarce (w kadrze popiersie)

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko, Kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, oddziału Bonifraterskiego Centrum Medycznego, został nominowany na Członka Advisory Board (Rady Doradczej) na czteroletnią kadencję 2024-2028 Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Ginekologicznej (ESGE).

Dotąd w Radzie Doradczej ESGE nie zasiadał żaden przedstawiciel Polski.

Europejskie Towarzystwo Endoskopii Ginekologicznej (ESGE) ma na celu wspieranie wymiany doświadczeń klinicznych, myśli naukowej i badań między europejskimi specjalistami ginekologii małoinwazyjnej i endoskopowej. Działalność Towarzystwa skupia się na prowadzeniu programów szkoleniowych i edukacyjnych dla lekarzy, współpracą z innymi towarzystwami naukowymi i redakcją czasopisma naukowego.

Łącznie 16-stu przedstawicieli z całej Europy przez najbliższe 4 lata będzie pracowało nad wyznacznikami rozwoju w zakresie endoskopii ginekologicznej. W tym czasie odbywać się będą także cykliczne spotkania mające na celu m.in. przygotowania do tegorocznego 33. Kongresu ESGE planowanego na październik.

Panie Profesorze, składamy serdeczne gratulacje i jesteśmy dumni, że tak wybitna osobistość będzie reprezentowała naszą społeczność na forum międzynarodowym.

Zdjęcie przedstawia uśmiechającego się mężczyznę w marynarce (w kadrze popiersie)