Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji Bonifraterskiej – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji Bonifraterskiej

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

Połączmy siły, by dać siłę innym! Przekaż darowiznę pieniężną lub rzeczową na Fundację Bonifraterską i wesprzyj potrzebujących. Numer konta bankowego: 77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

P ołączmy siły, by dać siłę innym! Przekaż darowiznę pieniężną lub rzeczową na Fundację Bonifraterską i wesprzyj potrzebujących!

Nr konta bankowego: 77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

fundacjabonifraterska.org

Dziękujemy ❤️