Przekaż darowiznę na rzecz Fundacji Bonifraterskiej

BCM

26 marca 2024

Połączmy siły, by dać siłę innym! Przekaż darowiznę pieniężną lub rzeczową na Fundację Bonifraterską i wesprzyj potrzebujących. Numer konta bankowego: 77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

Połączmy siły, by dać siłę innym! Przekaż darowiznę pieniężną lub rzeczową na Fundację Bonifraterską i wesprzyj potrzebujących!

Nr konta bankowego: 77 1440 1231 0000 0000 0965 4402

fundacjabonifraterska.org

Dziękujemy ❤️