Specjalista angiologii
dr hab. n. med. Paweł Latacz dołączył do naszego zespołu

15 maja 2024

Zdjęcie przedstawia nogi człowieka z widocznymi, namalowanymi naczyniami krwionośnymi

Miło nam poinformować, że do grona specjalistów Gabinetów Prywatnych Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie dołączył dr hab. n. med. Paweł Latacz, specjalista w dziedzinie angiologii.

Dr hab. n.med. Paweł Latacz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Katowicach. Jest autorem i współautorem wielu prac naukowych, rozdziałów w podręcznikach, ponadto realizatorem projektów badawczych,
a także uczestnikiem kilkudziesięciu konferencji naukowych. Dr hab. n.med. Paweł Latacz jest prekursorem nowoczesnych technik endowaskularnych, w tym jako pierwszy w Polsce wykonał zabiegi, m.in.: trombektomii tętnic płucnych u chorych z zatorowością płucną, trombektomii mechanicznej w zatorze tętnicy krezkowej górnej, trombektomii reolitycznej AngioJet w ostrej zakrzepicy wewnątrzczaszkowych zatok żylnych, leczenia zmian tętnic wewnątrzczaszkowych z zastosowaniem nowej generacji balonu lekowego oraz zabiegów litotrypsji
do leczenia zmian w odcinkach w/czaszkowych tętnic szyjnych.

Jego dorobek zabiegowy to ponad 13 tysięcy zabiegów obejmujących wszystkie obszary naczyniowe.

Główny obszar zainteresowań to leczenie zmian:

  • tętnic dogłowowych (także w odcinkach wewnątrzczaszkowych)
  • tętnic trzewnych
  • kończyn dolnych
  • zaopatrywanie złożonych zmian naczyniowych (malformacje, tętniaki)
  • zabiegi kardiologii interwencyjnej
  • zabiegi neuroradiologii interwencyjnej

Wykonywane usługi medyczne:

  • konsultacje z zakresu angiologii
  • USG naczyniowe kończyn dolnych, tętnic trzewnych oraz tętnic dogłowowych

Dr hab. n.med. Paweł Latacz przyjmuje w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich w środy w godz. 8:00-12:00.

Rejestracja Specjalistyczne Gabinety Lekarskie – usługi odpłatne: