Gastroenterologia – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Gastroenterologia

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

U suwanie zmian polipowatych przewodu pokarmowego metodą polipektomii i mukozektomii, prowadzimy terapię żylaków przełyku. W ramach terapii dróg żółciowych i trzustkowych wykonujemy zabiegi usuwania kamieni z przewodów żółciowych oraz zabiegi odbarczania żółtaczki spowodowanej mechaniczną przeszkodą w odpływie żółci z wątroby.