Gastroenterologia

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

7 stycznia 2024

U suwanie zmian polipowatych przewodu pokarmowego metodą polipektomii i mukozektomii, prowadzimy terapię żylaków przełyku. W ramach terapii dróg żółciowych i trzustkowych wykonujemy zabiegi usuwania kamieni z przewodów żółciowych oraz zabiegi odbarczania żółtaczki spowodowanej mechaniczną przeszkodą w odpływie żółci z wątroby. Gastroenterologia a gastrologia - czym się różnią?

Jak wygląda pierwsza wizyta w poradni gastroenterologicznej?

Pierwsza wizyta w poradni gastroenterologicznej obejmuje szczegółowy wywiad medyczny z pacjentem – lekarz pyta o historię rodzinną, obecne lub przebyte choroby, schorzenia współistniejące, przyjmowane leki, dietę i nawyki żywieniowe. Pacjent powinien szczegółowo opowiedzieć także o dolegliwościach i wszystkich niepokojących go objawach (bóle brzucha, niestrawności, nieregularność wypróżnień) – o ich charakterystyce, czasie trwania oraz intensywności. Wizyta może obejmować także omówienie wykonanych do tej pory badań (na przykład badań laboratoryjnych), a także badanie fizykalne wykonywane przez specjalistę. Na podstawie udzielonych odpowiedzi oraz wstępnej oceny gastroenterolog zleca ukierunkowane badania, takie jak badania krwi, testy na obecność patogenów w kale oraz badania obrazowe.

Do specjalistycznych badań z zakresu gastroenterologii zalicza się przede wszystkim:

 • gastroskopię – umożliwia obejrzenie wnętrza przełyku, żołądka i dwunastnicy za pomocą elastycznego endoskopu,
 • kolonoskopię – pozwala ocenić dalsze odcinki układu pokarmowego (końcową część jelita cienkiego i jelito grube),
 • USG jamy brzusznej – badanie to umożliwia zobrazowanie narządów wewnętrznych w celu oceny ich stanu.

Gastroenterologia – wskazania do kontaktu ze specjalistą

Kontakt ze gastroenterologiem jest wskazany w przypadku wszelkich niepokojących i długo utrzymujących się dolegliwości, a badania przewodu pokarmowego wykonywane są w celu ustalenia przyczyn objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak:

 • trudności z połykaniem,
 • ciężka niestrawność lub powtarzające się niestrawności,
 • silne, długo utrzymujące się bóle brzucha,
 • zaparcia, biegunki, wymioty,
 • krew w kale,
 • krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • nieprzemijająca zgaga,
 • szybka utrata masy ciała z nieznanej przyczyny.

Gastroenterologia a gastrologia – jakie są różnice?

Gastroenterologia i gastrologia to terminy używane zamiennie, które służą do określenia dziedziny medycyny specjalizującej się w diagnostyce i leczeniu chorób układu pokarmowego. Jedną różnicę może stanowić fakt, że gastrologia dotyczy także specjalistów chirurgii ogólnej, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się również wykonywaniem zabiegów chirurgicznych.

Żylaki przełyku w gastroenterologii

Żylaki przełyku to poważne schorzenie, które wymaga wdrożenia szybkiego postępowania terapeutycznego, ponieważ ich pęknięcie prowadzi do krwawienia z przewodu pokarmowego, co stanowi zagrożenie życia pacjenta. Żylaki w tym odcinku powstają głównie w wyniku problemów z drogami żółciowymi oraz chorób wątroby, w tym marskości wątroby, której rozwój prowadzi do trudności w przepływie krwi przez i naczynia układu wrotnego, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu ciśnienia w układzie wrotnym. Żylaki przełyku zwykle nie wiążą się z wystąpieniem żadnych objawów, dopiero krwawienie z górnego odcinka przewodu pokarmowego może wskazywać na ich występowanie – symptomy obejmują m.in. krwiste wymioty, luźne, czarne, smoliste stolce, a także objawy związane z utratą krwi charakterystyczne dla anemii. Ze względu na fakt, że żylaki przełyku są spowodowane uszkodzeniem wątroby, często towarzyszą im symptomy związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem tego organu. Terapia żylaków przełyku, które nie dają objawów, polega przede wszystkim na leczeniu choroby podstawowej i jest ukierunkowana na zapobieganie wystąpieniu powikłań, w tym pęknięcia żylaków, które mogłoby doprowadzić do krwotoku. Jeśli jednak doszło już do krwawienia, leczenie ma na celu jego zatamowanie za pomocą specjalnych procedur chirurgicznych lub, jeśli są one niemożliwe do przeprowadzenia, stosowaniu preparatów farmakologicznych o charakterze przeciwkrwotocznym i obkurczającym naczynia krwionośne.

Gastroenterologia – polipy przewodu pokarmowego

Polipy to uwypuklenia błony śluzowej ponad jej powierzchnię, które są spowodowane zmianami w śluzówce przewodu pokarmowego. Zmiany te mogą wynikać z różnych przyczyn, na przykład w przypadku żołądka często są to stany zapalne spowodowane zakażeniem Helicobacter pylori; mogą także stanowić następstwo niezrównoważonej diety. Polipy często dają charakterystyczne objawy, takie jak krwawienie z odbytnicy (w przypadku polipów jelita grubego), kał ze śluzem lub krwią, bóle brzucha czy wymioty (polipy żołądka), ale mogą również dawać symptomy charakterystyczne dla niedrożności jelit. Leczenie polipów polega na ich chirurgicznym usunięciu oraz poddaniu analizie histopatologicznej w celu wykluczenia nowotworowego charakteru.

Bonifraterskie Centrum Medyczne oferuje szeroki zakres terapii w zakresie różnych chorób i dolegliwości gastroenterologicznych, zapewniając kompleksowe wsparcie pacjentom oraz wszechstronną opiekę.