Wirektomia

BCM

21 stycznia 2024

W itrektomia jest zabiegiem polegającym na wycięciu ciała szklistego, które wypełnia gałkę oczną.

Wskazania do witrektomii:

  • odwarstwienie siatkówki
  • zaawansowana postać retinopatii cukrzycowej
  • otwory w plamce
  • niewchłaniające się krwotoki do ciała szklistego
  • błony przedsiatkówkowe

W Oddziale Okulistycznym Szpitala Zakonu Bonifratów św. Jana Bożego w Łodzi, zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, a nad stanem ogólnym chorego czuwa lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna. Zabieg wykonuje się poprzez trzy niewielkie nacięcia ściany gałki ocznej ( 0k. 0,7 mm), przez które wprowadza się narzędzia chirurgiczne. Podczas zabiegu witrektomii, w niektórych przypadkach istnieje konieczność laseroterapii, wypełnienia gałki ocznej jałowym powietrzem, mieszaniną gazów lub olejem silikonowym.

Po zabiegu witrektomii:

  • konieczne jest utrzymania określonej pozycji głowy (po zabiegu)
  • przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania kropli, ograniczenie wysiłek fizyczny
  • zakaz podróżowania samolotem w przypadku, kiedy do oka podany jest gaz

Przez kilka dni po zabiegu ostrość wzroku może być gorsza niż przed zabiegiem. Należy przestrzegać wyznaczonych terminów wizyt pooperacyjnych, a w razie wystąpienia dolegliwości natychmiast należy się zgłosić do lekarza okulisty.