Kadra Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, FACS
Zastępca Kierownika: dr n. med. Rafał Solecki
Pielęgniarka oddziałowa: Monika Kaczorowska