krakow-e-rejestracja – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Formularz rejestracji

Wypełnij poniższe pola w celu rejestracji na odpłatną usługę medyczną w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)