Formularz rejestracji

Wypełnij poniższe pola w celu rejestracji na odpłatną usługę medyczną w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie.

Mam świadomość tego, iż administratorem moich danych osobowych jest Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Zapoznałem/am się z Klauzulą Informacyjną.
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).