Co leczymy

Bonifraterskie Centrum Medyczne – w oparciu o duże placówki medyczne i szpitale, jakimi dysponuje w całej Polsce – oferuje kompleksową opiekę medyczną począwszy od diagnostyki, przez poradnie specjalistyczne, po leczenie szpitale, rehabilitację oraz opiekę hospicyjną i paliatywną. Bonifraterskie szpitale w Łodzi, Krakowie i Katowicach tworzą największy „kompleks szpitalny” w Polsce i są wiodącymi ośrodkami w wielu dziedzinach medycyny, między innymi: chirurgii naczyń i angiologii, ginekologii i położnictwa (w Katowicach funkcjonuje jedyny w Polsce Oddział Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej), ortopedii i okulistyki, kompleksowego leczenia chorób onkologicznych. Każdy szpital dysponuje własnym zapleczem diagnostycznym (badania laboratoryjne i obrazowe).

Przy każdym szpitalu działają różne poradnie specjalistyczne.

BCM prowadzi kilka dużych ośrodków rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej (Katowice, Łódź, Warszawa, Ząbkowice Śląskie, Wrocław, Marysin-Piaski) oraz dwa szpitale rehabilitacyjne: we Wrocławiu i Marysinie-Piaskach (łącznie 200 łóżek), gdzie leczeni są pacjenci w ciężkich stanach (schorzenia neurologiczne, po udarach). W hospicjum stacjonarnym we Wrocławiu
i na oddziałach opieki paliatywnej w Łodzi i Katowicach do dyspozycji ciężko chorych pacjentów jest 100 łóżek. BCM prowadzi też sieć hospicjów domowych oraz Dom Geriatryczno-Rehabilitacyjny dla seniorów w Warszawie.

Kinezyterapia indywidualna, zabiegi terapii manualnej, metody specjalistyczne – PNF, ćwiczenia czynne w odciążeniu – UGUL, ćwiczenia czynne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia bierne

Prądy galwaniczne, jonoforeza, prądy TENS, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, laseroterapia, lampa Sollux, ultradźwięki, fonoforeza, krioterapia, pole magnetyczne

Masaż wirowy kończyn górnych oraz masaż wirowy kończyn dolnych

Klasyczny, limfatyczny ręczny oraz mechaniczny, bańką chińską