Dla pacjenta

Informacje dla pacjenta

 • Aby skorzystać z zabiegów w naszym ośrodku, pacjent musi posiadać skierowanie do pracowni fizjoterapii o kodzie resortowym 1310.
 • Skierowanie jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Kwalifikacja do zabiegów odbywa się na wizycie fizjoterapeutycznej.
 • Fizjoterapeuta, przeprowadzając wywiad i badanie funkcjonalne dobiera odpowiednie zabiegi dla pacjenta.
 • Na wizytę proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki badań jak: prześwietlenia RTG, rezonans magnetyczny, USG.
 • Po wizycie fizjoterapeutycznej w rejestracji planowany jest cykl zabiegów w dogodnym terminie i godzinach dla pacjenta.
 • Na zabiegi należy ze sobą zabrać: obuwie zmienne, wygodny strój, ręcznik, a w przypadku zabiegów hydroterapii: krótkie spodenki oraz koszulkę z krótkim rękawkiem.
 • W przypadku zabiegów elektroterapii skóra powinna być czysta i odtłuszczona.

Klauzula informacyjna

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 1. Do wglądu.
 2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków.
 3. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Na informatycznym nośniku danych.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w Rejestracji Ośrodka od poniedziałku do piątku lub przesłanie na adres
e-mail: rehabilitacja@bonifratrzy.warszawa.pl

Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu: 22 390 33 00 lub 533 385 799

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z zamieszczonym poniżej cennikiem.

Wzór wniosku jest dostępny poniżej.

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.