Poradnie specjalistyczne

Z apraszamy do kilkudziesięciu poradni specjalistycznych, w których pracuje blisko 300 lekarzy, funkcjonujących przy szpitalach i centrach medycznych w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Katowicach. Bonifraterskie Centrum Medyczne prowadzi między innymi poradnie: chirurgiczne, ortopedyczne i urazowo-ortopedyczne, ginekologiczne, patologii noworodka, dermatologiczne, okulistyczne, gastrologiczne, kardiologiczne, nefrologiczne, laryngologiczne, endokrynologiczne, alergologiczne, rehabilitacyjne, ziołolecznicze, dietetyczne oraz poradnie POZ.

533 852 356