Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie, poradni lub przychodni), a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zdjęcie lekarz badający pacjenta

W oddziałach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie działają, w ramach kontraktów z NFZ, poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W poradni POZ udzielane są świadczenia przez lekarza pierwszego kontaktu (czyli lekarza rodzinnego) oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Zdjęcie lekarza, który bandażuje nogę pacjentki

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w poradniach prowadzonych w oddziałach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi i Katowicach.

Świadczenia realizowane w ramach NFZ

Zdjęcie wizyta lekarska

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu skorzystania z opieki wypełnij deklarację wyboru lekarza i pielęgniarki POZ.