Elektryk – Konserwator

Wymiar etatu-pełny
Wykształcenie-min. zasadnicze zawodowe

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji elektrycznych i urządzeń odbiorczych,
 • Wymiana zużytych elementów oświetlenia elektrycznego, zapewnienie zasilania awaryjnego w wypadku braku napięcia w sieci (uruchomienie agregatu prądotwórczego, jego konserwacja i sprawdzenie gotowości do pracy),
 • Kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Szpitala,
 • Obsługa instalacji i urządzeń gazów medycznych,
 • Dokonywanie okresowych, obowiązkowych pomiarów el. obsługiwanych maszyn, urządzeń i instalacji,
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji pomocniczych (sygnalizacyjnych, przyzywowych, urządzeń i instalacji gazów medycznych, itp.),
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, technicznych związanych z pracą warsztatu elektrycznego i pomieszczeń socjalnych tego warsztatu,
 • Konserwacja i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego w komórkach organizacyjnych szpitala,
 • Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy fachowej umożliwiającego każdorazowe zdanie egzaminu kwalifikacyjnego SEP, prowadzenie przeglądów technicznych oraz usuwanie bieżących awarii (np. ślusarskich, wodno-kanalizacyjnych),

Wymagania:

 • Uprawnienia SEP do 10 kV na stanowisku eksploatacji,
 • Praktyczna znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, oraz konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres:

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach, 40-211 Katowice, ul. ks. L. Markiefki 87: Dział Personalny lub kadry@bonifratrzy.katowice.pl w terminie do 30.06.2023 r.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 32 357 62 33.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  [multilinefile* multilinefile-214 "Załącz plik"]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.