Elektryk – Konserwator

Wymiar etatu-pełny
Wykształcenie-min. zasadnicze zawodowe

Zakres obowiązków:

 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji elektrycznych i urządzeń odbiorczych,
 • Wymiana zużytych elementów oświetlenia elektrycznego, zapewnienie zasilania awaryjnego w wypadku braku napięcia w sieci (uruchomienie agregatu prądotwórczego, jego konserwacja i sprawdzenie gotowości do pracy),
 • Kontrola prawidłowości funkcjonowania urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Szpitala,
 • Obsługa instalacji i urządzeń gazów medycznych,
 • Dokonywanie okresowych, obowiązkowych pomiarów el. obsługiwanych maszyn, urządzeń i instalacji,
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji pomocniczych (sygnalizacyjnych, przyzywowych, urządzeń i instalacji gazów medycznych, itp.),
 • Utrzymanie porządku w pomieszczeniach ruchu elektrycznego, technicznych związanych z pracą warsztatu elektrycznego i pomieszczeń socjalnych tego warsztatu,
 • Konserwacja i naprawa sprzętu gospodarstwa domowego użytkowanego w komórkach organizacyjnych szpitala,
 • Utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy fachowej umożliwiającego każdorazowe zdanie egzaminu kwalifikacyjnego SEP, prowadzenie przeglądów technicznych oraz usuwanie bieżących awarii (np. ślusarskich, wodno-kanalizacyjnych),

Wymagania:

 • Uprawnienia SEP do 10 kV na stanowisku eksploatacji,
 • Praktyczna znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, oraz konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych,
 • Gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje

Dokumenty należy składać lub przesłać na adres:

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach, 40-211 Katowice, ul. ks. L. Markiefki 87: Dział Personalny lub kadry@bonifratrzy.katowice.pl w terminie do 30.06.2023 r.

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 32 357 62 33.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.