Fizjoterapeuta

Na terenie miast: Będzin i Chorzów.

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie czynności medycznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi fizjoterapeuty
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie – magisterskie na kierunku fizjoterapia
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy fizjoterapeuty
 • Posiadanie kwalifikowanych podyplomowych kursów lub studiów w obszarze fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, geriatrycznej
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta
 • Biegła obsługa komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., 40-211 Katowice ul. ks. L. Markiefki 87 Dział Kadrowo-Płacowy III piętro.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydacie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów, przesłane w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 032-3576298.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.