Fizjoterapeuta

Na terenie miast: Będzin i Chorzów.

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie czynności medycznych zgodnie z uprawnieniami zawodowymi fizjoterapeuty
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • Wykształcenie – magisterskie na kierunku fizjoterapia
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy fizjoterapeuty
 • Posiadanie kwalifikowanych podyplomowych kursów lub studiów w obszarze fizjoterapii ortopedycznej, neurologicznej, geriatrycznej
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole
 • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i nastawienie na jakość obsługi Pacjenta
 • Biegła obsługa komputera

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,

Dodatkowe informacje:
Dokumenty należy składać w siedzibie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., 40-211 Katowice ul. ks. L. Markiefki 87 Dział Kadrowo-Płacowy III piętro.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydacie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów, przesłane w formie pisemnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 032-3576298.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  [multilinefile* multilinefile-214 "Załącz plik"]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.