Pielęgniarka – przychodnia w Warszawie

Przychodnia Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zatrudni pielęgniarki do przychodni.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki należy:

 • kompleksowa opieka pielęgniarska (kierowanie ruchem pacjentów, współpraca z lekarzami specjalistami – wykonywanie zleconych zabiegów i procedur, praca w punkcie pobrań i gabinecie zabiegowym)
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • troska o bezpieczeństwo pacjentów

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

 • kurs szczepień, kurs EKG i kurs pielęgniarki rodzinnej
 • empatia
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w poradni POZ

To oferujemy:

 • umowę o pracę lub inne formy zatrudnienia dogodne dla kandydata

 • wynagrodzenie zależne od kwalifikacji

 • miejsce pracy w Warszawie, ul. Sapieżyńska 3

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

 • a.godlewska@bonifratrzy.warszawa.pl
 • rekrutacja@bonifratrzy.warszawa.pl

Dodatkowe informacje tel.: +48 533 385 798

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-215, przy ul. Sapieżyńskiej 3, zawartych w CV, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

Administrator: Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Wrocław, ul. Traugutta 57/59
IOD: Małgorzata Topyła-Komosa e-mail: iodbcm@bonifratrzy.pl
Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego do zakończenia rekrutacji lub jeśli wyrażą Państwo taką zgodę w celu przeprowadzenia kolejnych naborów przez okres 9 m-cy.
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom i podmiotom upoważnionym.
Administrator nie przekazuje danych poza EOG;
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  [multilinefile* multilinefile-214 "Załącz plik"]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.