Pielęgniarka – przychodnia w Warszawie

Przychodnia Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zatrudni pielęgniarki do przychodni.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki należy:

 • kompleksowa opieka pielęgniarska (kierowanie ruchem pacjentów, współpraca z lekarzami specjalistami – wykonywanie zleconych zabiegów i procedur, praca w punkcie pobrań i gabinecie zabiegowym)
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji
 • troska o bezpieczeństwo pacjentów

Wymagania:

 • tytuł zawodowy pielęgniarki/pielęgniarza oraz aktualne prawo wykonywania zawodu

 • kurs szczepień, kurs EKG i kurs pielęgniarki rodzinnej
 • empatia
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w poradni POZ

To oferujemy:

 • umowę o pracę lub inne formy zatrudnienia dogodne dla kandydata

 • wynagrodzenie zależne od kwalifikacji

 • miejsce pracy w Warszawie, ul. Sapieżyńska 3

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

 • a.godlewska@bonifratrzy.warszawa.pl
 • rekrutacja@bonifratrzy.warszawa.pl

Dodatkowe informacje tel.: +48 533 385 798

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-215, przy ul. Sapieżyńskiej 3, zawartych w CV, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

Administrator: Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Wrocław, ul. Traugutta 57/59
IOD: Małgorzata Topyła-Komosa e-mail: iodbcm@bonifratrzy.pl
Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego do zakończenia rekrutacji lub jeśli wyrażą Państwo taką zgodę w celu przeprowadzenia kolejnych naborów przez okres 9 m-cy.
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom i podmiotom upoważnionym.
Administrator nie przekazuje danych poza EOG;
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.