Aktualne

Remont i przebudowa oddziału endoskopii

Remont i przebudowa oddziału endoskopii, zlokalizowanego na fragmencie 2 piętra budynku A i budynku B wraz z wewnętrznymi instalacjami związanymi z jego funkcjonowaniem: wod-kan, c.o., klimatyzacji, inst. elektryczną, gazów technologicznych, wentylacji mechanicznej oraz wymianą central wentylacyjnych.