Bonifraterskie Centrum Medycznego sp. z o. o. w Katowicach pozyskało środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

11 lutego 2024

Dofinansowano ze środków Funduszu Przeciwddziałania COVID-19 Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dofinansowanie 1 270 000 zł Całkowita wartość 1 270 000

Zarząd Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o. o. wraz z Dyrekcją Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach z przyjemnością informuje o pozyskaniu środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonymi na realizację zadania w 2022r. pn.: „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną następujące urządzenia i aparatura medyczna:

  • mobilny aparat RTG,
  • aparat USG,
  • aparat do pomiaru parametrów krytycznych,
  • monitory hemodynamiczne,
  • kardiomonitory,
  • bronchofiberoskop,
  • bronchoskopy.

Wskazany powyżej sprzęt medyczny przyczyni się pozytywnie do zwiększenia możliwości diagnostyki i leczenia pacjentów, u których podejrzewa się i potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2, jak również służyły będą w trakcie hospitalizacji pozostałych pacjentów zgodnie z profilem Szpitala.

Zakupy wskazanego sprzętu realizowane będą sukcesywnie do końca bieżącego roku kalendarzowego.