Dotacja celowa z Ministerstwa Zdrowia na zakup urządzeń robotycznych

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

28 lutego 2024

Grafika obrazuje tablicę informacyjną dot. wykonanej inwestycji w szpitalu

Na podstawie umowy nr FM-STI.01.REHABILITACJA.ROBOTY.W-23323/23/4198/487 Minister Zdrowia udzielił nam dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

Z otrzymanych środków zakupiono stacjonarny robot do rehabilitacji kończyn dolnych oraz zrobotyzowany sprzęt do terapii chodu za łączną kwotę 1 769 346,77 zł. Roboty zostały zakupione w listopadzie 2023 r.

Grafika obrazuje tablicę informacyjną dot. wykonanej inwestycji w szpitalu