e-Bonifraterski Ośrodek Zdrowia w Katowicach

BCM

11 lutego 2024

Zdjęcie przedstawia dłonie kobiety piszące na klawiaturze komputera. Na zdjęciu widoczne są również ikony, piktogramy związane ze zdrowiem

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia w Katowicach dzięki realizacji projektu „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.” rozpoczął implementację cyfrowych usług dostępnych dla pacjentów. Zadanie polega na stworzeniu Portalu pacjenta, narzędzia przyjaznego pacjentom udostępniającego korzystanie z modułów rejestracji, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wizyt on-line.

Na stronie https://pacjent.bcmbonifratrzy.pl/ dostępne są e-usługi
dla Pacjentów katowickiego ośrodka, którzy online mogą skorzystać z e-rejestracji, e-dokumentacji lub e-wizyty.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego w oddziale w Katowicach poprzez wdrożenie Platformy e-usług co pozwoli na świadczenie nowoczesnych usług cyfrowych celem poprawy, jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych mieszkańców powiatu katowickiego, województwa śląskiego i Polski południowej. W ramach projektu zostały udostępniono 3 e-usługi:

  • e-rejestracja
  • e-dokumentacja (e-wyniki)
  • e-wizyty

Dodatkowo poprawiła się jakość obsługi pacjentów w przychodni dzięki wdrożenie systemu kolejkowego. Realizacja projektu przyczynia się do skrócenia czasu oczekiwania, poprawy bezpieczeństwa pacjentów, zwiększenia stopnia usamodzielnienia pacjentów przez deinstytucjonalizcję usług.

Projekt „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.” jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020