Poradnia Okulistyczna – dzień otwarty dla chorych na jaskrę

BCM

8 kwietnia 2024

Zdjęcie przedstawia lekarza okulistę, który przeprowadza badanie z pacjentem

K

Każdy, kto choruje na jaskrę mógł – bez skierowania – skontrolować swój wzrok
w Poradni Okulistycznej, działającej przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi.

W dniu 25 marca zorganizowano tu dzień otwarty dla osób, które mają problem
z jaskrą. Pacjentom, u których jaskra powinna być leczona, a którzy tego nie robili, nie są pod stałą opieką okulistyczną, proponowano leczenie w ramach NFZ w Poradni Okulistycznej.

Jaskra powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, prowadzące do pogarszania się, a nawet utraty wzorku. Choroba, na którą w Polsce cierpi około 800 tysięcy osób, jest jedną z głównych nieodwracalnych przyczyn ślepoty u osób starszych. Często jest późno wykrywana, ponieważ wiele z form jaskry rozwija się przez lata bezobjawowo i chory długo może nie zauważać, że z jego wzrokiem dzieje się coś złego.

Najlepszym sposobem na to, żeby jaskra niezauważona nie niszczyła wzroku są regularne, odbywane przynajmniej raz na dwa lata, kontrolne badania u okulisty,
a – w przypadku wykrycia choroby – jak najszybsze wdrożenie leczenia i pozostanie pod stałą już opieką specjalisty. Wczesne wdrożenie leczenia jest bardzo ważne, ponieważ jego skuteczność w dużym stopniu zależy od stopnia zaawansowania jaskry.

W większości przypadków wystarcza włączenie leków w postaci kropli do oczu lub wykonanie zabiegu laserowego. Jeśli leki nie są skuteczne, stosowane są operacyjne metody leczenia. W Poradni Okulistycznej i Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi można wykonać badania diagnostyczne, pozwalające rozpoznać i zdiagnozować jaskrę, rozpocząć jej leczenie pod opieką specjalisty oraz wykonać – w razie potrzeby – zabiegi i operacje stosowane w leczeniu tej choroby.