Uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

BCM

11 lutego 2024

Jedno z najnowocześniejszych centrów leczenia nowotworów w Polsce powstało w łódzkim Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego. Centrum pozwoli na to, by każdy pacjent mógł być u łódzkich Bonifratrów leczony kompleksowo: od diagnozy po terapię. Wszystko to w ramach kontraktu z NFZ, czyli z punktu widzenia pacjenta bezpłatnie.

Regionalne Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Onkologicznych będzie działać się w nowym, liczącym 1400 m2, budowanym przez kilkanaście miesięcy, skrzydle szpitala. Zlokalizowano w nim Zakład Diagnostyki Obrazowej, Oddział Onkologii Klinicznej i Chemioterapii, a także bardzo ważną dla działania całej placówki Centralną Sterylizatornię.

Jednak to nie wszystko. Rozbudowa objęła także istniejący budynek, dzięki czemu w szpitalu przybyła nowa sala operacyjna, dwukrotnie powiększono salę wybudzeń, wzrosła liczba łóżek. Powiększony został także Oddział Medycyny Paliatywnej w istniejącym, głównym gmachu szpitala.

Co zyskuje pacjent szpitala?

  • Kompleksową diagnostykę i leczenie chorób onkologicznych
  • Krótszy czas oczekiwania na zabiegi i operacje, wykonywane z użyciem najnowocześniejszej, wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego.
  • Krótszy czas hospitalizacji poprzez nowe procedury chirurgiczne w szpitalu
  • Szpital zwiększy liczbę zabiegów i operacji o 25%.
  • Szersza dostępność do świadczeń onkologicznych i z zakresu onkohematologii.
  • Zwiększenie liczby specjalistycznych badań diagnostycznych (tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny)
  • O 40% zwiększy się liczba łóżek na oddziale paliatywnym

– Ta inwestycja umożliwi nam także wdrożenie nowych procedur zabiegowych, co zdecydowanie skróci czas hospitalizacji, a tym samym ułatwi dostęp do oferowanych przez nas świadczeń medycznych – mówi Mateusz Kuzdakdyrektor Szpitala Zakonu Bonifratrów w Łodzi.

W nowo wybudowanym skrzydle szpitala powstał nowoczesny Zakład Diagnostyki Obrazowej, który umożliwi pacjentom szybki i bezpłatny dostęp do wysokospecjalistycznych badań w ramach kontraktu z NFZ. W skład zakładu wchodzą m.in. gabinety USG (w tym jeden dostosowany do wykonywania biopsji pod kontrolą USG), dwa aparaty RTG, rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy, który został zakupiony specjalne dla potrzeb zakładu ze środków rządowego Funduszu Wsparcia Przeciwdziałania Covid – 19 na potrzeby mieszkańców Województwa Łódzkiego.

Zakład został usytuowany poza głównym kompleksem szpitalnym. Zapewni to łatwy dostęp do diagnostyki pacjentom, którzy chcą skorzystać z badań ambulatoryjnie, poza leczeniem szpitalnym. Nowy Zakład Diagnostyki Obrazowej daje pacjentom szpitalnym stały dostęp do wysokospecjalistycznych badań, a tym samym ułatwia szybką diagnostykę chorych przebywających w szpitalu, a także pacjentów poradni specjalistycznych szpitala, leczących się tu w ramach umowy z NFZ.

Podczas uroczystości w nowym skrzydle szpitala odsłonięto obraz Matki Bożej podarowany łódzkim Bonifratrom, który przez wiele lat zdobił ściany watykańskiej sypialni św. Jana Pawła IIBrat Eligiusz Mucha OH, pielęgniarz papieski, z potrzeby serca, przekazał ten nieoceniony dar do nowo powstałego budynku w Szpitalu św. Jana Bożego w Łodzi. Bonifratrzy, którzy są właścicielem szpitala i nim zarządzają, przyjechali do Łodzi w 1924 roku. Od razu ostro zabrali się do pracy: już cztery lata później zaczęli wznosić duży nowoczesny szpital na 300 łóżek i w nieco ponad rok wybudowali pierwsze skrzydło. Cały szpital był gotowy do użytku w 1939 roku. Niestety, wybuch wojny nie pozwolił na jego uruchomienie, po zajęciu Łodzi szpital przejęli Niemcy. Bonifratrzy nie odzyskali go po wojnie, ponieważ został znacjonalizowany i przejęty przez miasto. Do zakonu szpital wrócił dopiero 1 stycznia 2000 roku.

Bonifraterskie Centrum Medyczne to ogólnopolska grupa, dysponującej największym zapleczem szpitalnym w kraju – to 670 łóżek w kilku szpitalach w Polsce, 2,5 tysiąca pracowników, w tym 2 tysiące lekarzy i pielęgniarek. Bonifratrzy znani są z opieki rehabilitacyjnej – oprócz kilku dużych ośrodków rehabilitacji dziennej i ambulatoryjnej w Katowicach, Łodzi, Warszawie, Ząbkowicach Śląskich, Wrocławiu i Marysinie, prowadzą dwa szpitale rehabilitacyjne: we Wrocławiu i w Piaskach – Marysinie.