XXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

20 maja 2024

Problem bezpieczeństwa pacjenta i oceny jakości leczenia w chirurgii onkologicznej były tematami przewodnimi odbywającego się w Krakowie w dniach 16-18 maja br. XXX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Podczas spotkań, sesji i wykładów omawiano najistotniejsze z punktu widzenia pacjentów i lekarzy problemy związane z leczeniem chorych onkologicznych. To niezwykle ważny problem, dotyczący także pacjentów leczonych w naszym szpitalu. W Klinicznym Oddziale Chirurgii Onkologicznej w ubiegłym roku leczyliśmy blisko 500 pacjentów z chorobami nowotworowymi, głównie przewodu pokarmowego. Z tego najliczniejszą grupę stanowili chorzy z rakiem jelita grubego, którzy byli operowani metodą laparoskopową.

Dzięki uwzględnieniu najnowszych wytycznych dotyczących leczenia onkologicznego, wieloletniego doświadczenia zespołu, stale poszerzanej wiedzy oraz dzięki szkoleniom, leczenie w naszym szpitalu można uznać za bezpieczne. Dlatego też wykład pt. „Wskaźniki jakości w chirurgii onkologicznej jelita grubego” był prezentowany przez kierującego naszym oddziałem prof. Mirosława Szurę.

Z radością należy stwierdzić, że jakość opieki w naszym Klinicznym Oddziale Chirurgii Onkologicznej wyrażana w liczbach nie ustępuje jakości w renomowanych oddziałach na świecie. Idąc z duchem czasu i przygotowując się do dalszego poszerzania możliwości leczenia w naszym szpitalu, zespół oddziału przygotowuje się na nowe wyzwania. Uwieńczeniem jednego z takich działań jest zajęcie II-go miejsca przez dr Tomasza Gacha w zorganizowanym podczas Zjazdu Konkursie Chirurgii Robotycznej da Vinci. Gratulujemy doktorowi i liczymy na dalszy rozwój naszego szpitala w ramach Bonifraterskiego Centrum Medycznego.