Rehabilitacja domowa

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

29 lutego 2024

R ehabilitacja domowa to świadczenia fizjoterapeutyczne wykonywane w warunkach domowych. Rehabilitacja domowa przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji.

Rehabilitacja domowa może objąć pacjentów z:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
  • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
  • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Rehabilitacja domowa wyznaczana jest na podstawie dokumentów. Niezbędnymi dokumentami do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej (rehabilitacja domowa) są:

Możliwa jest również rehabilitacja domowa odpłatna wg cennika:

Rehabilitacja domowa – ćwiczenia indywidualne z terapeutą

Dojazd do 20 km w jedną stronę

Usprawnianie w domu pacjenta 1 usługa  /  60 minut 180,00 zł  brutto

 

Zgłoszeń można dokonywać:

  • telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00 pod numerem telefonu: 65 525 09 81
  • osobiście – os. Marysin 1, 63-820 Piaski pok.9