Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD)

BCM

21 stycznia 2024

A MD (Age Related Macular Degeneration) – jest chorobą, która dotyczy obszaru siatkówki odpowiedzialnego za widzenie centralne, odpowiedzialne za nasze precyzyjne czynności, czytanie, pisanie, rozpoznawanie twarzy. AMD jest najczęstszą przyczyną ślepoty osób dorosłych na świecie. Zwykle zmiany dotyczą obu oczu, ale zwykle nie pojawiają się jednocześnie.

Wyróżnia się dwie postacie AMD: suchą i wysiękową. Postać sucha to 90% przypadków. Jest łagodniejsza formą AMD i charakteryzuje się powolnym przebiegiem. Chory powinien być pod ścisłą kontrolą okulisty. Postać wysiękowa, rzadsza ( 10%), ale ma zwykle ciężki przebieg, w ciągu kilku dni może dojść do znacznej utraty widzenia. Ta postać AMD wymaga natychmiastowej diagnostyki (Angiografia fluoresceinowa, OCT ) i szybkiego leczenia- iniekcji doszklistkowych preparatów anty VEGF (Lucentis, Eylea).

Iniekcje doszklistkowe preparatów anty VEGF są najskuteczniejszą metodą leczenia wysiękowej postaci AMD.

W Oddziale Okulistycznym Szpitala Zakonu Bonifratów św. Jana Bożego w Łodzi prowadzony jest jeden z największych programów lekowych AMD w Polsce. Troskliwą i profesjonalną opieką objętych jest ponad 1200 chorych.

Jakie warunki należy spełnić, aby zakwalifikować się do Programu Lekowego:

  • skierowanie do Szpitala celem leczenia wysiękowej postaci AMD (na skierowaniu lekarz kierujący powinien napisać aktualną ostrość wzroku)
  • aktualny wynik badania Angiografii fluoresceinowej (nie starszy niż 3 miesiące)
  • aktualny wynik badania OCT (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Iniekcje doszklistkowe są podawane w trybie ambulatoryjnym, w znieczuleniu kroplowym.