Kadra medyczna Ząbkowice Śląskie – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Kadra medyczna

K adra medyczna zajmuje się diagnozowaniem, planowaniem i wdrażaniem programów rehabilitacyjnych dla pacjentów. Współpracują ze sobą, aby zapewnić pacjentom kompleksową opiekę medyczną, obejmującą zarówno terapię fizyczną, jak i psychologiczną.

Kierownik

mgr Magdalena Michalska