Dla pacjenta

Informacje dla Pacjenta

Na wizytę lekarską i fizjoterapeutyczną proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki badań jak:

 • prześwietlenia RTG,
 • rezonans magnetyczny,
 • USG.

Na zabiegi należy ze sobą zabrać:

 • obuwie zmienne,
 • wygodny strój,
 • ręcznik.

W przypadku zabiegów hydroterapii:

 • krótkie spodenki,
 • koszulkę z krótkim rękawkiem.

W przypadku zabiegów elektroterapii skóra powinna być czysta i odtłuszczona.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna może być udostępniona:

 1. Do wglądu.
 2. Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków.
 3. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 4. Na informatycznym nośniku danych.

W celu uzyskania dokumentacji medycznej prosimy o wypełnienie i złożenie wniosku w Rejestracji Ośrodka od poniedziałku do piątku lub przesłanie na adres e-mail:  rehabilitacjaoddzial@bczwroc.pl

Szczegółowych informacji udziela się pod numerem telefonu: 575 991 444

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem: np.: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.
 2. Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
  • rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego i metryki urodzenia dziecka,
  • opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.).
 3. Osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej, za okazaniem dowodu tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport.
 4. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym lub osobie bliskiej.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie nie pobiera się opłaty.

Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z cennikiem.

Wzór wniosku jest dostępny poniżej.

Klauzula informacyjna

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.