Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Rehabilitacja w oddziale dziennym realizuje pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych zleconych podczas konsultacji lekarskiej. Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie. Czas trwania rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Skierowanie do dziennego oddziału rehabilitacyjnego wystawia:

  • lekarz oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, urologicznego, ginekologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, kardiologicznej,
  • lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej,
  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.

Skierowanie powinno zawierać VIII kod resortowy – 2300.