Oddział Chorób Wewnętrznych – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Oddział Chorób Wewnętrznych

N ad zdrowiem Pacjentów czuwa wykwalifikowany Personel Oddziału, który stanowi zespół specjalistów chorób naczyń – angiologów, kardiolog, diabetolog, geriatra oraz specjaliści chorób wewnętrznych, a także doświadczony zespół pielęgniarski.

Personel medyczny aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach zawodowych, systematycznie podnosząc wiedzę i kwalifikacje. Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i stażów specjalizacyjnych zakresu chorób wewnętrznych.

Domeną Oddziału jest kompleksowa diagnostyka i leczenie zachowawcze oraz rehabilitacja pacjentów z chorobami naczyń obwodowych, głównie miażdżycą tętnic kończyn dolnych, i ich powikłaniami. Dodatkowo w Oddziale, chorzy wymagający leczenia zabiegowego są kwalifikowani i przygotowywani do naczyniowych zabiegów operacyjnych oraz wewnątrznaczyniowych wykonywanych w Wojewódzkim Oddziale Chirurgii Naczyń i Angiologii. Oddział prowadzi poradnię kardiologiczną, geriatryczną oraz dysponuje w pełni wyposażonymi pracowniami diagnostycznymi (Echokardiografii, Badań Holterowskich i EKG, Testów wysiłkowych).

Cechą wyróżniającą oddział jest interdyscyplinarne podejście do chorego realizowane poprzez kompleksową diagnostykę, skuteczne leczenie oraz troskliwą opiekę lekarską i pielęgniarską.

Od 2014 r. Oddział świadczy, w oparciu o kontrakt z NFZ, specjalistyczne usługi w zakresie geriatrii i sprawuje całościową opiekę medyczną nad chorymi, którzy ukończyli 60 rok życia. Pacjenci leczeni są w oddziale w oparciu o standardy opieki geriatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemu wielochorobowości starszego wieku, jak również zaburzeń typowych dla okresu starości (otępienie, choroba zwyrodnieniowa stawów, upadki, odleżyny).

Przestronne pokoje pacjentów w jasnych pastelowych kolorach, sale z osobnymi węzłami sanitarnymi, nowoczesne wyposażenie Oddziału zapewniają bezpieczeństwo i wysoki komfort pobytu podczas hospitalizacji. W ramach 29 łóżkowego oddziału, dostępne są 2 stanowiska o podwyższonym nadzorze, wykorzystywane do udzielania pomocy w stanach zagrożenia życia.