Usługi odpłatne

Oddział rehabilitacji

Nazwa usługi Cena
Pobyt komercyjny w oddziale rehabilitacji neurologicznej (do 5 procedur rehabilitacyjnych) – cena za osobodzień */** 400,00 zł
Pobyt komercyjny w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej (do 5 procedur rehabilitacyjnych) – cena za osobodzień */** 350,00 zł
* w zależności od oceny stanu pacjenta w dniu przyjęcia w skali Barthel ADL ≤ 14 pkt. cena za osobodzień wzrośnie o 50 zł
** w przypadku konieczności pobytu w warunkach izolacji cena wzrośnie o 50 zł
Diagnostyczne badanie logopedyczne 80,00 zł
Ćwiczenia logopedyczne (30 min) 40,00 zł
Konsultacja psychologiczna / terapia indywidualna 90,00 zł
Sporządzenie opinii psychologicznej po konsultacjach 80,00 zł
Badanie EKG (bez opisu) 40,00 zł