Kierownik BOZ

Wymiar etatu – pełny
Wykształcenie — wyższe

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie zadań w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania: Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych udzielanych z NFZ
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu jednostką służby zdrowia
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • w przypadku wcześniejszej pracy kopie posiadanych świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.11.2021 r. na adres: Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., 40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiefki 87 Dział Kadrowo-Płacowy III piętro.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów przesłane w formie papierowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 032-3576298.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

[contact-form-7 id="3505" title="Formularz - Wszystkie pozostałe oferty pracy"]