Kierownik BOZ – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Kierownik BOZ

Wymiar etatu – pełny
Wykształcenie — wyższe

Główne obowiązki:

 • Wykonywanie zadań w zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych dotyczących funkcjonowania: Poradni Specjalistycznych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • Rozliczanie świadczeń zdrowotnych udzielanych z NFZ
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników

Wymagania:

 • Doświadczenie w zarządzaniu jednostką służby zdrowia
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Samodzielność oraz odpowiedzialność za powierzone zadania

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny, CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • w przypadku wcześniejszej pracy kopie posiadanych świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 30.11.2021 r. na adres: Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., 40-211 Katowice, ul. Ks. L. Markiefki 87 Dział Kadrowo-Płacowy III piętro.

Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów przesłane w formie papierowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 032-3576298.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.