Pielęgniarka – Dom Seniora w Warszawie

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie zatrudni pielęgniarkę do pracy w Domu Seniora.

Do podstawowych obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku pielęgniarki należy:

 • praca w zespole pielęgnacyjno-opiekuńczym sprawującym opiekę nad osobami starszymi o zróżnicowanym stopniu sprawności
 • kompleksowa opieka pielęgniarska całodobowa
 • realizowanie procedur pielęgnacyjnych, diagnostyczno-leczniczych i opiekuńczych na rzecz osób przebywających w ośrodku
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • troska o bezpieczeństwo podopiecznych

Wymagania:

 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w opiece nad osobami starszymi i chorymi

 • sumienność, empatia, wrażliwość i rozumienie potrzeb osób starszych

To oferujemy:

 • umowę o pracę lub umowa zlecenia

 • wynagrodzenie zależne od kwalifikacji (6.000-7000 zł brutto miesięcznie w przypadku umowy o pracę i od 43 zł do 54 zł za godzinę w przypadku umowy zlecenia)

 • dyżury od godz. 7:00 do 19:00 lub od godz. 19:00 do 7:00

 • miejsce pracy w Warszawie, ul. Sapieżyńska 3

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

 • rekrutacja@bonifratrzy.warszawa.pl

Dodatkowe informacje tel.: (22) 390 33 38 lub 570 968 954

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-215, przy ul. Sapieżyńskiej 3, zawartych w CV, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

Administrator: Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Wrocław, ul. Traugutta 57/59
IOD: Małgorzata Topyła-Komosa e-mail: iodbcm@bonifratrzy.pl
Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego do zakończenia rekrutacji lub jeśli wyrażą Państwo taką zgodę w celu przeprowadzenia kolejnych naborów przez okres 9 m-cy.
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom i podmiotom upoważnionym.
Administrator nie przekazuje danych poza EOG;
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

  Wyślij CV

  Wyślij CV nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko które Cię interesuje.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.