Pielęgniarka / Pielęgniarz – ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego / epidemiologii lub higieny i epidemiologii

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. zatrudni pielęgniarkę / pielęgniarza – ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego / epidemiologii lub higieny i epidemiologii.

Zapraszamy do współpracy z gronem pracowników, dbających
o jak najwyższą jakość opieki nad pacjentami.

Zakres zadań:

 • nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych Szpitala
 • rejestrowanie zakażeń szpitalnych
 • nadzorowanie funkcjonowania standardów, procedur z zakresu profilaktyki zakażeń szpitalnych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej kontroli zakażeń zakładowych
 • współuczestniczenie w opracowywaniu standardów, zasad postępowania, procedur organizacyjnych dotyczących systemu pracy w Szpitalu
 • dobra organizacja pracy własnej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe pielęgniarskie (magister pielęgniarstwa lub położnictwa)
 • tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub epidemiologii, lub higieny i epidemiologii
 • min. 6 lat pracy w podmiocie leczniczym udzielającym całodobowo świadczeń zdrowotnych
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • umiejętność obsługi komputera

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae, list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferujemy:

 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • formę i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • możliwość zdobycia doświadczenia

Uprzejmie prosimy przesyłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym oraz danymi kontaktowymi na adres
e-mail: kadry@bonifratrzy.katowice.pl  kontakt telefoniczny: 32 357 62 33, 32 357 62 98

W celu przesłania zgłoszenia, niezbędnym jest podpisanie
i dostarczenie załączonego oświadczenia – dotyczącego przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj).

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

[contact-form-7 id="3505" title="Formularz - Wszystkie pozostałe oferty pracy"]