Samodzielny księgowy – Warszawa

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zatrudni samodzielnego księgowego w Oddziale w Warszawie.

Do głównych zadań samodzielnego księgowego należy w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych pod nadzorem Głównego Księgowego
 • weryfikacja dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i podatkowym, ich dekretacja oraz księgowanie
 • prowadzenie i kontrola bieżących rozliczeń z kontrahentami i pracownikami
 • udział w procesie dokonywania płatności
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz nadzór nad gospodarką magazynową
 • sporządzanie zestawień na wewnętrzne potrzeby Spółki
 • udział w przygotowaniu sprawozdań finansowych we współpracy z Głównym Księgowym
 • wsparcie procesów usprawniających prace zespołu księgowego

Wymagania:

 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień księgowych i podatkowych

 • wykształcenie kierunkowe

 • minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, dodatkowym atutem będzie doświadczenie w branży medycznej

 • bardzo dobra znajomość MS Excel

 • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania oraz dobra organizacja pracy własnej

 • umiejętność szybkiego diagnozowania oraz rozwiązywania problemów

 • mile widziana znajomość systemów FK KAMSOFT

 • atutem będzie doświadczenie w pracy w systemie elektronicznego obiegu dokumentów

To oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo na okres co najmniej 1 roku z wynagrodzeniem adekwatnym do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia

 • możliwość zdobycia doświadczenia w rozwijającej się firmie oraz wpływ na kształt procesów księgowych

 • szkolenia i możliwość podnoszenie kwalifikacji

 • miłą atmosferę pracy w kameralnym gronie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres e-mail:

 • rekrutacja@bonifratrzy.warszawa.pl

Dodatkowe informacje tel.: +48 570 968 954

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie 00-215, przy ul. Sapieżyńskiej 3, zawartych w CV, na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r – Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).”

Administrator: Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Wrocław, ul. Traugutta 57/59
IOD: Małgorzata Topyła-Komosa e-mail: iodbcm@bonifratrzy.pl
Dane zawarte w Państwa aplikacji będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego do zakończenia rekrutacji lub jeśli wyrażą Państwo taką zgodę w celu przeprowadzenia kolejnych naborów przez okres 9 m-cy.
Podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom i podmiotom upoważnionym.
Administrator nie przekazuje danych poza EOG;
Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Wyślij CV

Skontaktuj się z nami, nawet jeśli nie prowadzimy aktualnie rekrutacji na stanowisko, które Cię interesuje.

[contact-form-7 id="3505" title="Formularz - Wszystkie pozostałe oferty pracy"]