Przepuklina pachwinowa – Bonifraterskie Centrum Medyczne

Przepuklina pachwinowa

Logo Bonifraterskiego Centrum Medycznego.

BCM

19 września 2023

Zdjęcie pacjentki, która trzyma się za brzuch. Obok niej jest lekarz.

J ak długo można chodzić z przepukliną pachwinową – to pytanie bardzo często zadawane jest naszym lekarzom. Odpowiedź: nie wolno zwlekać z wizytą u lekarza, jeśli pacjent ma choć cień podejrzenia, że występuje o u niego przepuklina pachwinowa. Przepuklina pachwinowa to częste schorzenie polegające przecież na przemieszczeniu się narządów naszego ciała do obszaru, w którym fizjologicznie nie powinny się znajdować. Przepuklina pachwinowa różni się tym, że dochodzi do przemieszczenia zawartości jamy brzusznej (głównie tłuszczu przedotrzewnowego, krezki jelita bądź całych pętli jelitowych) w obrąb kanału pachwinowego. Przy dużych, długo rozwijających się przepuklinach u mężczyzn pętle jelitowe mogą przemieścić się wzdłuż kanału pachwinowego do worka mosznowego powodując jego znaczne powiększenie.

Przepuklina pachwinowa – przyczyny

Przepuklina pachwinowa może mieć kilka przyczyn. Można podzielić je na zależne i niezależne od pacjenta. Do przyczyn niezależnych od pacjenta zaliczamy predyspozycje genetyczne, jakość kolagenu będącego głównym składnikiem tkanki łącznej nadającej wytrzymałość ścianie jamy brzusznej, stosunkowi kolagenu typu I do typu III. Do przyczyn zależnych od pacjenta zalicza się przewlekłe zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej spowodowane m.in. ciężką pracą fizyczną, podnoszeniem ciężarów, uporczywym kaszlem (stąd przepukliny częstsze są u astmatyków). Niekiedy przepuklina pachwinowa rozwija się także u chorych nieobciążonych wyżej wymienionymi czynnikami ryzyka.

Przepuklina pachwinowa – objawy

Jak wygląda przepuklina pachwinowa? Przepuklina pachwinowa objawia się najczęściej przez zauważalny guzek, uwypuklenie, wybrzuszenie w okolicy pachwiny, które pojawia się i znika. Dodatkowo przepuklinie może towarzyszyć ból lub dyskomfort o charakterze pieczenia, uczucia pociągania czy delikatnego kłucia. Najczęściej ból ten pojawia się przy wysiłku, długim staniu lub chodzeniu. Pacjenci często zadają pytania: Jak długo można chodzić z przepukliną pachwinową? Odpowiadamy: tak długo dopóki nie pójdzie się z nią do lekarza, ponieważ groźnym powikłaniem przepukliny pachwinowej jest uwięźnięcie przepukliny, czyli sytuacja, w której zawartość przepukliny blokuje się w kanale, przestaje być ruchoma. Powoduje to obrzęk, zaburzenia ukrwienia, a w najgorszym przypadku doprowadza do martwicy i perforacji ściany jelita będącego zawartością przepukliny. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagający pilnej interwencji chirurgicznej. Między innymi z tego powodu preferowaną metodą leczenia jest operacja na wczesnym etapie rozwoju przepukliny, aby zapobiec występowaniu tych ciężkich i groźnych powikłań.

Diagnoza

Przepuklina pachwinowa wymaga zdiagnozowania przez zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego oraz precyzyjne badanie fizykalne. Niekiedy konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, np. badania USG.

Przepuklina pachwinowa – leczenie

Leczenie polega na operacyjnym odprowadzeniu przepukliny z powrotem do jamy brzusznej oraz wzmocnieniu ściany jamy brzusznej, aby zapobiec nawrotowi przepukliny. Wzmocnienie to wykonuje się nie tylko zeszywając miejsca ubytku, ale także implantując specjalną siatkę wzmacniającą ścianę i zmniejszającą możliwość nawrotu przepukliny. Siatka ta zbudowana jest z materiału w pełni biokompatybilnego, nie wywołującego odrzucania przez organizm pacjenta.

Rodzaj operacji

Zabieg ten można wykonać zarówno metodą klasyczną (tzw. metoda Lichtensteina) z niewielkim, ok 8 cm cięciem w pachwinie – jest to miejsce, które bardzo łatwo ukryć pod bielizną – praktycznie niewidoczne. Alternatywną metodą jest zabieg laparoskopowy, który jest nieco bardziej skomplikowany technicznie. Jest to metoda z wyboru u pacjentów, którzy już wcześniej byli poddani operacji metodą Lichtensteina. W tym przypadku zamiast blizny w pachwinie pacjent ma 3 lub 4 małe (ok 1cm) nacięcia na powłokach jamy brzusznej, przez które wprowadzane są narzędzia laparoskopowe.

Okres pooperacyjny

Przepuklina pachwinowa w większości przypadków wymaga operacji i jest to procedura jednodniowa. Oznacza to, że pacjent przyjmowany jest na Oddział w dniu zabiegu w godzinach wczesnoporannych, tego samego dnia jest operowany, a na wieczór wypisywany do domu, a wychodzi o własnych siłach, praktycznie w pełni sprawny. W niektórych przypadkach pacjent pozostaje w szpitalu na jedną noc do obserwacji.

Okres rekonwalescencji trwa około miesiąca i ważne jest, aby unikać dużego wysiłku fizycznego w tym czasie. Dźwiganie ciężkich przedmiotów jest przeciwwskazane. Należy zaznaczyć, że w tym okresie pacjent jest w pełni sprawny i poza unikaniem ciężkiego wysiłku fizycznego może podejmować normalne codzienne czynności.

Przepuklina pachwinowa w Szpitalu Zakonu Bonifratrów operowana jest przez lekarzy z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.