Artroskopia stawu kolanowego – rehabilitacja

BCM

5 grudnia 2023

Artroskopia stawu kolanowego - artroskopia kolana - lekarze podczas badania

Z abieg artroskopii stawu kolanowego może dotyczyć kilku struktur kolana takich jak: więzadło krzyżowe przednie (ACL), więzło krzyżowe tylne ( PCL), usunięcie fragmentu łąkotki, szycie łąkotki, usunięcie lub naprawa fragmentów chrząstki, boczne uwolnienie rzepki.

Każde uszkodzenie, jednej lub kilku struktur podczas urazu, determinuje późniejszy przebieg rehabilitacji. Wspólnym mianownikiem wszystkich tych zabiegów jest często czas, w którym następuje rozpoczęcie procesu usprawniania. Rehabilitacja powinna się zacząć już w pierwszej dobie po zabiegu operacyjnym, a intensywność zabiegów zwiększa się od siódmej doby po operacji i powinna być przeprowadzana w ścisłej współpracy z fizjoterapeutą.

Jak przygotować się do zabiegu?

Przed zabiegiem dobrze jest omówić z fizjoterapeutą proces usprawniania. Jeśli pozwala na to stan kolana, należy rozpocząć terapię ukierunkowaną na poprawę zakresów ruchomości oraz terapię wzmacniającą mięśnie kończyn dolnych przed zabiegiem tak, aby już po artroskopii szybciej odzyskać prawidłową funkcję stawu. Kolejnym ważnym elementem jest zaopatrzenie się w podstawowy sprzęt do terapii, taki jak: piłka, elastyczna taśma oraz rower stacjonarny, który umożliwi nam kontynuowanie zadań ukierunkowanych na powrót do zdrowia w domu. Poza pracą z fizjoterapeutą w gabinecie proces usprawniania musi być kontynuowany w domu, dlatego ten sprzęt pomocniczy jest bardzo ważny. Ponadto należy zaopatrzyć się w kule łokciowe, które są niezbędne w pierwszych tygodniach po zabiegu. W niektórych przypadkach niezbędna będzie orteza na staw kolanowy. Ostatnim elementem jest niwelowanie obrzęku stawu kolanowego za pomocą żelowych okładów.

Jak długo trwa rehabilitacja?

Długość procesu usprawniania zależy od struktury, jaka została uszkodzona oraz od sposobu naprawy przez lekarza ortopedę. Najkrótszy czas powrotu do sprawności przy niedużych uszkodzeniach stawu kolanowego to około sześć tygodni od zabiegu. Przy rekonstrukcjach więzadeł czas ten to minimum 6-9 miesięcy. Należy pamiętać, że każda osoba jest inna i wymaga indywidualnego podejścia, stąd okres powrotu do pełnej sprawności może być różny dla każdego pacjenta.

Co się stanie jeśli nie będę się rehabilitował?

Artroskopia kolana to połowa sukcesu. Druga połowa to dobrze poprowadzona fizjoterapia. Osoby, które nie ćwiczą w domu lub nie wypełniają instrukcji fizjoterapeuty muszą się liczyć z tym, że mogą nie wrócić do pełnej sprawności lub czas powrotu do zdrowia znacznie się wydłuży.

Główne cele fizjoterapii:

  • redukcja bólu i obrzęku, który pojawia się po zabiegu z jednoczesną nauką prawidłowego chodu o kulach;
  • uzyskanie pełnej ruchomości w stawie kolanowym;
  • wypracowanie siły mięśni nogi operowanej oraz stabilności kolana tak, aby pacjent mógł się poruszać samodzielnie bez pomocy ortopedycznych;
  • trening zręcznościowy zawierający elementy pozwalający pacjentowi na powrót do ulubionych aktywności sportowych;

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów fizjoterapie wykonuje zespół specjalistów:

  • dr n. o zdr. Rafał Trąbka
  • mgr Łukasz Gregulski