Oddział Onkologii Klinicznej

W ramach Oddziału Onkologii Klinicznej prowadzone jest leczenie nowotworów: chemioterapią i hormonoterapią. Wdrażamy chemioterapię jednodniową oraz w ramach dłuższej hospitalizacji.

Ciągłe, wielodniowe wlewy cytostatyków mogą być prowadzone w Szpitalu, dodatkowo prowadzimy terapię przeciwbólową i wspomagającą. Oddział dysponuje 6 łóżkami, co zapewnia możliwość prowadzenia chemioterapii w trybie stacjonarnym w przypadku kilkudniowych schematów leczenia. Działamy kompleksowo, skupiając w jednym miejscu ofertę oddziału szpitalnego i poradni specjalistycznej posiadamy szeroki zakres badań diagnostycznych, w tym diagnostyki obrazowej (tomograf, rezonans, USG, RTG). Zapewniamy komfortowe warunki pobytu w trakcie całego procesu leczenia.

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska