Podstawowa opieka zdrowotna

W oddziałach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi, Katowicach, Krakowie i Warszawie działają, w ramach kontraktów z NFZ, poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W poradni POZ udzielane są świadczenia przez lekarza pierwszego kontaktu (czyli lekarza rodzinnego) oraz pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w poradniach prowadzonych w oddziałach Bonifraterskiego Centrum Medycznego w Łodzi i Katowicach.

Kadra medyczna

  • lek. Anna Łyszkowska-Golińska
  • lek. Beata Duraj-Skowron
  • lek. Ewa Stępień

Potwierdzenie ubezpieczenia

Dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest: ostatni odcinek wypłaty świadczeń emerytalnych/rentowych, legitymacja emeryta/rencisty, zaświadczenie od płatnika składek, zaświadczenie z Urzędu Pracy, z Ośrodka Pomocy Społecznej, z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druki: ZUS ZUA, ZUS ZCZA, ZUS RMUA, ZUS DRA, ZUS ZCNA), bądź też z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą wpisu, wpis widniejący w legitymacji ubezpieczeniowej winien być dokonany w miesiącu bieżącym lub poprzednim.

Standard Organizacyjny Teleporad

Sprawdź standard organizacyjny teleporady w Poradni POZ Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi

Standard organizacyjny teleporady

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska