Kontakt — Łódź

Szpital, oddziały i poradnie

Adres placówki

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi
ul. Kosynierów Gdyńskich 61
93-357 Łódź

Izba przyjęć
tel: 42 685 51 32
Oddział chirurgii ogólnej

Sekretariat

tel: 42 685 51 43
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Sekretariat

tel: 42 685 51 59
Oddział chorób wewnętrznych

Sekretariat

tel: 42 685 50 38 tel: 42 685 50 12
Oddział okulistyczny

tel: 42 685 50 26
Oddział medycyny paliatywnej

Sekretariat

tel: 42 685 51 62
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Sekretariat

tel: 42 685 50 24

Poradnie specjalistyczne

Infolinia ogólna
tel: 42 220 30 30
Poradnia rehabilitacyjna

Rejestracja

tel: 42 685 51 77 tel: 502 200 274
Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej

Rejestracja

tel: 42 685 51 41 tel: 517 157 526

Diagnostyka

Laboratorium
tel: 42 685 51 36
Pracownia endoskopowa
tel: 42 685 51 39

Administracja spółki

Dyrekcja szpitala

Dr Mateusz Kuzdak

tel: 42 685 51 63
Dział Kadr i Płac
tel: 42 685 51 71
Dział Techniczny
tel: 42 685 51 65
Dział Księgowo-Ekonomiczny
tel: 42 685 51 68
Zespół informatyków
tel: 42 685 51 74
Dział Organizacyjno-Prawny
tel: 42 685 51 80
Kapelani Szpitalni
tel: 665 499 332
Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Małgorzata Topyła - Komosa

tel: 663 423 033
Koordynator ds. DILO

Diagnostyka i Leczenie Onkologiczne

tel: 502 453 876 dilo@bonifratrzy.lodz.pl