Diagnostyka

Pacjenci Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów, poradni specjalistycznych oraz POZ mogą korzystać z wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni diagnostycznych: USG, RTG, endoskopii.

Na terenie Szpitala działa pracownia tomografii komputerowej, wyposażona w nowoczesny 64-rzędowy tomograf komputerowy firmy GE, obsługiwana przez firmę NZOZ MCD VOXEL.

Badania USG

USG jest nieinwazyjną metodą diagnostyczną pozwalającą na uzyskanie obrazu przekroju badanego narządu. Badania Ultrasonograficzne wykonywane są na aparacie SAMSUNG H570

Więcej informacji

Badania RTG

Przeprowadzamy badania z zakresu radiologii klasycznej, wykorzystując aparaturę najnowszej generacji. Na terenie Działu Diagnostyki Obrazowej znajdują się dwie pracownie rentgenowskie.

Więcej informacji

Gastroskopia i kolonoskopia

Pracownia Endoskopii z nowoczesnymi gabinetami do gastroskopii, kolonoskopii oraz gabinetem badań dróg żółciowych i trzustkowych.

Więcej informacji

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska