Projekty UE

 

Informacje o projektach unijnych realizowanych przez Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach.

Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Oddział w Katowicach przy ul. Markiefki 87

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach realizuje projekt pn. „Zabudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektu Bonifraterskiego Centrum Medycznego, Oddział w Katowicach przy ul. Markiefki 87„

Więcej informacji

Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o.

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. Oddział w Katowicach realizuje projekt pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Bonifraterskim Centrum Medycznym sp. z o.o.”.

Więcej informacji

Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia w Katowicach przy ul. Leopolda Markiefki 87 na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym w modelu opieki koordynowanej w regionie śląskim”.

Więcej informacji

Wdrożenie e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wdrożenie e-usług dla pacjentów Bonifraterskiego Centrum Medycznego sp. z o.o.”

Więcej informacji

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska