Oddział Gastroenterologiczny

Oddział Gastroenterologiczny posiada 15 łóżek przeznaczonych do całodobowej opieki hospitalizowanych pacjentów. W ramach diagnostyki chorób przewodu pokarmowego wykonywane są w szerokim zakresie badania laboratoryjne oraz badania obrazowe takie jak:

 • gastroskopia,
 • kolonoskopia,
 • cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW),
 • ultrasonografia endoskopowa (EUS),
 • biopsje grubo- i cienkoigłowe narządów i zmian ogniskowych jamy brzusznej,
 • ultrasonografia,
 • tomografia komputerowa.

Zabiegi lecznicze dotyczą usuwania zmian polipowatych przewodu pokarmowego metodą polipektomii i mukozektomii, prowadzimy terapię żylaków przełyku.

W ramach terapii dróg żółciowych i trzustkowych wykonujemy zabiegi usuwania kamieni z przewodów żółciowych oraz zabiegi odbarczania żółtaczki spowodowanej mechaniczną przeszkodą w odpływie żółci z wątroby.

Opiekę lekarską zapewniają specjaliści gastroenterolodzy z wieloletnim doświadczeniem klinicznym oraz fachowy i życzliwy personel pielęgniarski.

W skład Oddziału wchodzi Pracownia Endoskopii z nowoczesnymi gabinetami do gastroskopii, kolonoskopii oraz gabinetem badań dróg żółciowych i trzustkowych. Są one wyposażone w wideoendoskopy firmy Pentax oraz Olympus. Pracownia dysponuje dedykowanym do badań endoskopowych aparatem radiologicznym (ramię C). Wykorzystywany w szerokim zakresie sprzęt jednorazowego użytku oraz dwie myjnie automatyczne aparatów endoskopowych, zapewniają pacjentom i personelowi odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zabiegi wykonywane są w znieczuleniu z udziałem doświadczonego zespołu anestezjologicznego.

Lekarze Pracowni posiadają certyfikaty potwierdzające ich kompetencje w zakresie wykonywanych zabiegów endoskopowych i radiologicznych a pielęgniarki, specjalizację wymaganą do asystowania przy zabiegach. Pracownia świadczy usługi nie tylko dla Oddziału Gastroenterologii, ale i dla całego Szpitala oraz dla pacjentów ambulatoryjnych.

Zgłoszenie na badania

Proszę zgłosić się w ustalonym terminie:

 •  na czczo
 • na 3. piętro Szpitala
 • ze wszystkimi wypisami i wynikami oraz przewlekle stosowanymi lekami (w oryginalnych opakowaniach)
 • w dniu przyjęcia proszę zażyć rano (zgodnie z ustalonym dawkowaniem) przewlekle stosowane leki z wyjątkiem doustnych leków przeciwcukrzycowych i insuliny

Proszę o modyfikację/ odstawienie doustnych leków przeciwkrzepliwych (np. Acard, Polocard, Acenokumarol, Xarelto, itd.) pod kontrolą Kardiologa lub Lekarza Rodzinnego przed planowaną hospitalizacją i ew. zamienić na heparynę drobnocząsteczkową.

W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu prosimy o kontakt telefoniczny w dni robocze do godz. 14:00 z sekretariatem Oddziału

32 357 62 62

Kadra Oddziału

Kierownik Oddziału: dr n. med. Katarzyna Roj
Lekarz: dr n. med. Viola Bacia
Pielęgniarka Oddziałowa: Wioletta Rzepa
Pielęgniarki:

 • Agata Kucio
 • Anna Ogłódek
 • Jadwiga Szczygieł
 • Karolina Łacek
 • Ewa Kisza
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska