Oddział Medycyny Paliatywnej / Hospicjum Stacjonarne

Opieka paliatywna i hospicyjna ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z codziennymi problemami związanymi z postępującą, często nieuleczalną chorobą. Podejmowane działania służą zapobieganiu cierpienia, niesieniu ulgi, leczeniu bólu i innych objawów somatycznych oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów, wraz ze wsparciem dla rodziny pacjenta.

Świadczenia zdrowotne w opiece paliatywnej udzielane są, w zależności od potrzeb, przez wielodyscyplinarny zespół osób przygotowanych do opieki nad nieuleczalnie chorymi.

W skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, fizjoterapeuci, psycholog. Do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. Zgoda na sprawowanie opieki paliatywnej lub hospicyjnej musi być wyrażona na piśmie przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna.

Wskazaniami do objęcia pacjenta opieką hospicyjną stacjonarną są (wg Klasyfikacji ICD-10):

 • Choroby nowotworowe (C00-D48)
 • Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności – HIV (B20-B24)
 • Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (G09)
 • Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (G10-G13)
 • Kardiomiopatia (I42-I43)
 • Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (J96)
 • Owrzodzenie odleżynowe (L89)
 • Stwardnienie rozsiane (G35)

Informacje

Informację można uzyskać  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30 pod  numerem telefonu

+48 504 136 297

Skierowania oraz e-skierowania

Skierowania i e-skierowania do Oddziału Medycyny Paliatywnej można przekazywać:

40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 41

hospicjum@bonifratrzy.katowice.pl

Fax: 32/739 03 34

Kadra Oddziału

Kierownik Oddziału: lek. med. Cezary Ruszkiewicz
Lekarze:

 • lek. med. Adam Górka
 • lek. med. Marta Dąbrowska
 • lek. med. Anna Ciszewska
 • lek. med. Piotr Wasiuta
 • lek. med. Izabela Sikora
 • lek. med. Weronika Bulska-Będkowska

Pielęgniarka Oddziałowa: Wiesława Sieczka
Pielęgniarki:

 • Maria Czapka
 • Marta Janus
 • Izabela Pięta
 • Anna Przybylska
 • Lidia Kulawik
 • Martyna Wójcik
 • Izabella Liszewska
 • Joanna Lewicka
 • Maria Bacia
 • Daria Mazelanik
 • Weronika Kobiela
 • Klaudia Błachowicz
 • Barbara Piechulik
 • Alina Siemiątkowska

Psycholog: mgr Magdalena Kalemba
Psychoonkolog: mgr Aleksandra Mordel
Fizjoterapeuta: mgr Aleksandra Brzozowska
Opiekuni medyczni:

 • Iwona Trzeszczyńska
 • Beata Gawron-Ciesielska
 • Karolina Bargieł
 • Łukasz Kieczka

Opieka paliatywna dotyczy przede wszystkim pacjentów będących w stanie terminalnym lub nieuleczalnie chorych. Zapewnia takim osobom maksymalny komfort życiowy, łagodząc ich ból i inne dolegliwości somatyczne. Co ważne, obejmuje także wsparcie psychologiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe dla pacjenta i jego rodziny lub opiekunów. Opieka paliatywna odnosi się zatem do podejścia holistycznego, czyli kompleksowej pomocy w każdym aspekcie życia i nie ogranicza się wyłącznie do wsparcia w kwestiach związanych z zarządzaniem chorobą.

Główną różnicą pomiędzy medycyną paliatywną a medycyną tradycyjną jest to, że celem opieki paliatywnej nie jest wyleczenie choroby, a złagodzenie jej objawów i podniesienie jakości życia pacjenta oraz, jeśli to możliwe, jego przedłużenie.

Objęty pomocą hospicjalną pacjent będący w ośrodku stacjonarnym ma zapewnione wszelkie wsparcie dotyczące zarówno potrzeb fizycznych, jak i dobrostanu psychicznego i emocjonalnego. Zespół pracowników medycznych dba o to, aby pacjent miał podawane odpowiednie leki, nie doskwierał mu ból ani inne uciążliwe symptomy (chory ma dostęp do wyrobów medycznych i wszelkich materiałów niezbędnych do odpowiedniego świadczenia). Istotnym elementem jest również profilaktyka powikłań związanych ze stanem zdrowia pacjenta, w tym także odleżyn w przypadku osób leżących. Ponadto opieka dotyczy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, które pozwalają na zachowanie odpowiedniej higieny chorego oraz spełnienie jego podstawowych potrzeb,

Pacjenta przebywającego w hospicjum odwiedza także psycholog i wspomaga go w pogodzeniu się z diagnozą oraz zrozumieniu choroby, podnosi go na duchu i dba o to, aby nie doświadczał stanów depresyjnych związanych z dolegliwościami i nieuleczalną przypadłością. Co ważne, medycyna paliatywna odnosi się do zapewnienia opieki psychologicznej także całej rodzinie i opiekunom. Ze względu na fakt, że bardzo zły stan zdrowia ciężko chorego członka rodziny może znacząco wpłynąć na życie i codzienne funkcjonowanie jego bliskich, tego rodzaju wsparcie umożliwia im spędzenie czasu z pacjentem w dogodny sposób, bez konieczności martwienia się o jego fizyczne potrzeby.

Medycyna paliatywna jest dedykowana przede wszystkim osobom, które cierpią na poważne, postępujące i nieuleczalne choroby. Skupia się na poprawie jakości życia pacjenta poprzez świadczenie kompleksowej pomocy. Tego rodzaju opieką otoczeni są zwłaszcza pacjenci, którzy chorują na:

 • zaawansowaną chorobę nowotworową,
 • ciężkie choroby serca (skrajna niewydolność serca, kardiomiopatia),
 • przewlekłą niewydolność oddechową wymagającą tlenoterapii,
 • ciężkie owrzodzenia odleżynowe,
 • stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne,
 • chorobę wywołaną ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV).
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska