Usługi odpłatne

Dział Diagnostyki Obrazowej

Nazwa usługi Cena
Konsultacja specjalisty radiodiagnosty 70,00 zł
Konsultacja Badania RTG z opisem specjalisty radiologa
RTG klatki piersiowej
Zdjęcie klatki piersiowej PA 30,00 zł
Zdjęcie PA i bok klatki piersiowej 50,00 zł
Zdjęcie klatki piersiowej PA i oba boki 70,00 zł
Zdjęcie klatki piersiowej PA i bok z kontrastem (kontrast wliczony) 70,00 zł
Każde dodatkowe zdjęcie klatki piersiowej (min. proj. boczna) 30,00 zł
RTG tchawicy 30,00 zł
RTG czaszki
RTG czaszki PA i boczne 40,00 zł
RTG kości skroniowych (np. Schuler I,II, Stenvers, Mayers) – jedna proj. 30,00 zł
RTG zatok obocznych nosa 30,00 zł
RTG kości nosowej – jedna projekcja 30,00 zł
RTG oczodołów 30,00 zł
RTG żuchwy PA 30,00 zł
RTG żuchwy PA, skos 40,00 zł
RTG twarzoczaszki 30,00 zł
Każde dodatkowe zdjęcie czaszki (w tym celowane) 30,00 zł
RTG kończyn
RTG stawu łokciowego AP i bok 40,00 zł
RTG nadgarstka PA i bok 40,00 zł
RTG palca (ręki lub stopy) PA i bok 30,00 zł
RTG ręki PA i skos 40,00 zł
RTG ręki bok 30,00 zł
RTG ręki PA, bok i skos 50,00 zł
RTG rąk porównawcze 40,00 zł
RTG ręki (wiek kostny) 35,00 zł
RTG stawu kolanowego AP i bok 40,00 zł
RTG stawów kolanowych AP i boki 70,00 zł
RTG stawu skokowego AP i bok 40,00 zł
RTG stawu skokowego AP i bok + celowane 50,00 zł
RTG stopy AP, skos (lub bok) 40,00 zł
RTG stopy AP, skos + bok 50,00 zł
RTG śródstopia AP, skos 40,00 zł
Zdjęcie celowane stopy 30,00 zł
RTG kości długich AP i bok (kość ramienna, kości przedramienia, kość
udowa i kości podudzia)
40,00 zł
RTG rzepki 30,00 zł
RTG rzepki PA, osiowe 50,00 zł
RTG pięty bok lub osiowe 30,00 zł
RTG pięty osiowo i bok 40,00 zł
RTG celowane nadgarstka (min. na kość łódeczkowatą) 30,00 zł
Każde dodatkowe zdjęcie kończyn (w tym celowane) 30,00 zł
RTG jamy brzusznej
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 30,00 zł
Badania kontrastowe
Cholangiografia przez dren Kehra (kontrast wliczony) 200,00 zł
Histerosalpingografia – HSG (kontrast wliczony) 200,00 zł
Urografia z kontrastem 200,00 zł
Fistulografia (kontrast wliczony) 200,00 zł
RTG górnego odcinka przewodu pokarmowego (kontrast wliczony) 250,00 zł
Fluoroskopia, przełyk z doustnym podaniem środka kontrastującego 200,00 zł
Skopia (klatki piersiowej, ciało obce) 100,00 zł
RTG kręgosłupa szyjnego
Kręgosłup szyjny AP i bok 50,00 zł
Kręgosłup szyjny – projekcje skośne 50,00 zł
Badanie czynnościowe kręgosłupa szyjnego 50,00 zł
Badanie kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika 40,00 zł
Każde dodatkowe zdjęcie celowane (kręgosłup szyjny) 25,00 zł
RTG kręgosłupa piersiowego
RTG kręgosłupa piersiowego AP i bok 50,00 zł
Badanie czynnościowe kręgosłupa piersiowego 50,00 zł
RTG AP kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego (na stojąco) 40,00 zł
Każde dodatkowe zdjęcie celowane (kręgosłup piersiowy) 25,00 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego
RTG kręgosłupa lędźwiowego AP i bok 50,00 zł
RTG kręgosłupa lędźwiowego – projekcje skośne 50,00 zł
Badanie czynnościowe kręgosłupa lędźwiowego 50,00 zł
RTG kości krzyżowej i guzicznej AP i bok 50,00 zł
RTG stawów krzyżowo biodrowych AP, skos 70,00 zł
Każde dodatkowe zdjęcie celowane (kręgosłup lędźwiowy) 25,00 zł
RTG obręczy barkowej, części kostnych klatki piersiowej, miednicy
RTG łopatki 30,00 zł
RTG łopatki AP, styczne 50,00 zł
RTG obojczyka 30,00 zł
RTG obojczyka osiowe 30,00 zł
RTG obojczyka AP/PA, osiowe 50,00 zł
RTG mostka bok 30,00 zł
RTG mostka bok i skos 50,00 zł
RTG żeber (3 projekcje – obustronne) 70,00 zł
RTG żeber (2 projekcje – jednostronne) 50,00 zł
RTG stawu ramiennego 30,00 zł
RTG stawu ramiennego projekcje dodatkowe 30,00 zł
RTG stawu ramiennego projekcja Y 30,00 zł
RTG stawu ramiennego projekcja AP, Y 50,00 zł
RTG miednicy kostnej 35,00 zł
RTG miednicy dodatkowe projekcje 30,00 zł
RTG spojenia łonowego 30,00 zł
RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP i skosy 70,00 zł
RTG stawu biodrowego AP 30,00 zł
RTG osiowe stawu biodrowego 30,00 zł
RTG stawu biodrowego AP, osiowe 50,00 zł
RTG stawów biodrowych (zdjęcie porównawcze) 35,00 zł
Badania ultrasonograficzne z opisem lekarza specjalisty
USG
USG jamy brzusznej 150,00 zł
USG jam opłucnowych 100,00 zł
USG tarczycy 130,00 zł
USG tarczycy + węzły chłonne 150,00 zł
USG ślinianek 150,00 zł
USG gruczołów piersiowych (sonomammografia) 150,00 zł
USG dołów pachowych 100,00 zł
USG dołów podkolanowych 100,00 zł
USG powłok (stawy) 100,00 zł
USG ścięgna Achillesa 100,00 zł
USG jąder 150,00 zł

 

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska