Usługi odpłatne

Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologiczny

Nawa usługi Cena
Pakiet Nadciśnienie tętnicze
Porada lekarska kardiologiczna (wstępna)
Cena pakietu
1 800,00 zł
USG serca (UKG-„echo serca”)
USG jamy brzusznej + doppler tętnic nerkowych
Holter ciśnieniowy
Badania laboratoryjne ( TSH, kreatynina, lipidogram, morfologia, mocz ogólny, Na, K, ALAT)
EKG z opisem
Porada lekarska okulista
Badanie ankietowe, pomiary antropometryczne, BMI
Porada dietetyka
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet choroba wieńcowa
Porada lekarska kardiologiczna
Cena pakietu 1600,00 zł
USG serca (UKG-„echo serca”)
Holter EKG
Badania laboratoryjne (TSH, lipidogram, ALAT, CPK, Morfologia, NA, K)
RTG klatki piersiowej
EKG test wysiłkowy
Badanie ankietowe, pomiary antropometryczne, BMI
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Porada dietetyka
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet Gastro 1 (choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy)
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego z testem urazowym w znieczuleniu
1 600,00 zł
ogólnym, ewentualne pobranie wycinków dodatkowo płatne
USG jamy brzusznej
Badania laboratoryjne (morfologia, ALAT, GGTP, FA, lipidogram, NA, K, układ krzepnięcia)
Konsultacja gastrologa
Porada dietetyka
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet Gastro 2 (choroby jelita grubego)
Kolonoskopia ze znieczuleniem ogólnym (wycinki, polipy osobno płatne)
1 800,00 zł
USG jamy brzusznej
Badania laboratoryjne (morfologia, ALAT, GGTP, FA, lipidogram, NA, K, układ krzepnięcia)
Porada lekarska gastrologiczna lub chirurgiczna
Porada dietetyka
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet Gastro Complex
Endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego z testem urazowym, ewentualne
2 400,00 zł
pobranie wycinków dodatkowo płatne
USG jamy brzusznej
Badania laboratoryjne (morfologia, ALAT, GGTP, FA, lipidogram, NA, K, układ krzepnięcia)
Kolonoskopia ze znieczuleniem
Porada lekarska gastrologiczna lub chirurgiczna
Porada dietetyka
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet Cholesterol
Badania laboratoryjne (TSH, ALAT, FA, GGTP, CPK, lipidogram, krzywa cukrowa)
1 600,00 zł
USG jamy brzusznej
Ocena zaawansowania miażdżycy w obrębie tętnic szyjnych – USG, doppler t. szyjnych i
kręgowych
EKG z opisem
EKG test wysiłkowy
Konsultacja w Poradni Schorzeń Metabolicznych
Badanie ankietowe, pomiary antropometryczne, BMI
Konsultacja dietetyczna
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet cukrzyca podstawowy
USG jamy brzusznej
1 600,00 zł
Poziom hemoglobiny glikowanej
Badania laboratoryjne (TSH, lipidogram, ALAT, GGTP, kreatynina, mikroalbuminuria w
moczu, mocz ogólny)
Holter ciśnieniowy
EKG z opisem
Badanie ankietowe, pomiary antropometryczne, BMI
Porada dietetyczna
Konsultacja okulistyczna
Porada – ocena wyrównania glikemii
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet Senior „70 plus”
Konsultacja specjalistyczna wstępna
2 000,00 zł
Podstawowe badania laboratoryjne (morfologia, OB, cukier, lipidogram, kreatynina, TSH,
kał na krew utajoną, mocz ogólny, …..)
RTG klatki piersiowej
EKG z opisem
USG Doppler
USG jamy brzusznej
USG serca (UKG-„echo serca”)
Spirometria
Konsultacja okulistyczna
Badanie ankietowe, pomiary antropometryczne, BMI
Porada dietetyka
Porada rehabilitanta
Porada psychologa z oceną MMS
Kinezyterapia indywidualna 1 h
Konsultacja ginekolog/urolog z USG
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
Pakiet Przegląd po 50-ce
Konsultacja specjalistyczna wstępna
2 000,00 zł
Podstawowe badania laboratoryjne (morfologia, OB, cukier, lipidogram, kreatynina, TSH,
kał na krew utajoną, mocz ogólny, …..)
EKG z opisem
USG jamy brzusznej
USG serca (UKG-„echo serca”)
Spirometria
Konsultacja okulistyczna
Badanie ankietowe, pomiary antropometryczne, BMI
Porada dietetyka
Porada rehabilitanta
Porada psychologa z oceną MMS
Kinezyterapia indywidualna 1 h
Konsultacja ginekolog/urolog z USG
Porada lekarska końcowa, zalecenia, wypis
Pobyt 1 dniowy w sali 2-osobowej z łazienką
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska