Usługi odpłatne

Izba Przyjęć

Nazwa usługi Cena Uwagi
Porada prosta – krótka obserwacja w Izbie Przyjęć z badaniem i doraźne leczenie farmakologiczne 300,00zł*
pobyt w IP do 2h
Porada złożona z drobnym zabiegiem i/lub poszerzoną diagnostyką oraz leczeniem farmakologicznym 650,00zł*
pobyt w IP do 5h
Porada kompleksowa z zabiegiem operacyjny w warunkach IP i/lub rozszerzoną wysokospecjalistyczną diagnostyką 1580,00zł* pobyt w IP > 5h
Badanie KTG z oceną lekarza 120,00zł
Łuska Adama 150,00zł
Temblak z pasem poprzecznym 39,00zł
Kołnierz Schantza 35,00zł
Kula łokciowa 1 szt. 30,00zł
Aparat Stacka 10,00zł

* cena może ulec zmianie w przypadku konieczności zlecenia dodatkowych badań diagnostycznych

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-slaskie logo-unia-europejska