Poradnia Rehabilitacyjna

Wysokiej klasy specjaliści rehabilitacji medycznej przeprowadzają kompleksowe badania diagnostyczne, na podstawie których dobierają dla każdego Pacjenta odrębny tryb i zakres fizjoterapii. Pełny program rehabilitacji zawiera również elementy edukacji zdrowotnej ukierunkowanej na propagowanie zasad prawidłowego żywienia oraz podstawowej wiedzy o czynnikach ryzyka w chorobach cywilizacyjnych. Zlecone zabiegi rehabilitacyjne podczas wizyty lekarskiej można zrealizować w każdym z naszych ośrodków, który to oferuje pełną gamę zabiegów rehabilitacyjnych.

Aby skorzystać z poradni rehabilitacyjnej musimy posiadać skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej – VIII kod resortowy 1300

Zespół Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi  mieści się w nowo otwartym Centrum Medycznym im. dr. Wacława Łęckiego  (wejście od ulicy Przedświt).

Kadra medyczna

Kierownik: dr n. med. Beata Rechcińska-Roślak

Koordynator: Rafał Dobrowolski

 1. Lekarze Poradni Rehabilitacyjnej:
  • dr n. med. Beata Rechcińska-Roślak
  • dr n. med. Agnieszka Spinek
  • lek. med. Hanna Wasilewska
  • lek. med. Ewa Rybarczyk
  • dr n. med. Joanna Błaszczyk-Suszyńska
  • lek. med. Magdalena Michalec
  • lek. med. Anna Borkowska
 2. Oddział rehabilitacji dziennej:
  • dr n. med. Beata Rechcińska-Roślak
  • dr n. med. Joanna Błaszczyk-Suszyńska
 3. Zespół Rehabilitacji Leczniczej oferuje:
  • porady lekarskie,
  • zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • leczenie w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej

Skierowanie

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawiane jest przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie na fizjoterapię w warunkach ambulatoryjnych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku stwierdzenia u świadczeniobiorcy wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub dysfunkcji narządu ruchu, której przyczyną są wady postawy, skierowanie na zabiegi wystawia lekarz specjalista rehabilitacji lub lekarz specjalista ortopedii.

Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

 1. Pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Rozpoznanie w języku polskim.
 4. Kod jednostki chorobowej wg kwalifikacji ICD-10.
 5. Opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację.
 6. Choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji (np. Wszczepiony rozrusznik serca, metal w ciele, przyjmowanie niektórych leków).
 7. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony ( prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
 8. Pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie do ośrodka rehabilitacji dziennej wystawiane jest przez lekarza oddziału:

 1. urazowo-ortopedycznego,
 2. chirurgicznego,
 3. neurochirurgicznego,
 4. reumatologicznego,
 5. chorób wewnętrznych,
 6. onkologicznego,
 7. urologicznego,
 8. rehabilitacji ogólnoustrojowej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, pulmonologicznej,
 9. ginekologicznego lub
 10. lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej
 11. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych.

Czas trwania rehabilitacji w warunkach ośrodka dziennego wynosi dla jednego świadczeniobiorcy od 3 do 6 tygodni, średnio 5 zabiegów dziennie.

Istnieje możliwość odpłatnego korzystania z porad lekarskich i zabiegów fizjoterapeutycznych. Sprawdź aktualną ofertę. 

logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska