Rehabilitacja Domowa

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
  • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
  • złamania, obrażenia i amputacje kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji
  • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej są:

  • posiadanie skierowania do Pracowni Fizjoterapii , które wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego z kodem resortowym 1310 z dopiskiem rehabilitacja w warunkach domowych
  • okazania dokumentacji medycznej dotyczącej schorzenia,
  • dodatkowo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
logo-fundusze-europejskie logo-rzeczpospolita logo-lodzkie logo-unia-europejska