Usługi odpłatne

Dokumentacja medyczna

Nazwa usługi Cena
Opłata za przesyłkę dokumentacji medycznej (cena może ulec zmianie w zależności od rozmiaru i wagi przesyłki) 11,80 zł
Cena kserokopii dokumentacji medycznej wyliczana na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale zgodnie ze sposobem wyliczenia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa nr 4/2017 z dnia 22 maja 2017r.