Dla pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa pacjenta to zbiór norm, które gwarantują poszanowanie godności, autonomii i praw pacjentów w opiece zdrowotnej. Współczesne koncepcje opieki zdrowotnej opierają się na podejściu, w którym pacjent jest aktywnym uczestnikiem procesu leczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą medycznych usług. W związku z tym zagwarantowanie pacjentom określonych praw jest niezbędne, aby umożliwić im pełne wykorzystanie swojego potencjału i zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Płatności za wizyty komercyjne

Nr konta (płatności za wizyty komercyjne):

36 1240 2887 1111 0010 2998 9154

Tytuł przelewu: imię i nazwisko pacjenta, rodzaj specjalizacji, data wizyty

Klauzula informacyjna